Gebruikersvoorwaarden bij het bekijken van deze website....

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt U de volgende Gebruiksvoorwaarden:

1. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie op deze website van Dc de Bosrand te verzekeren, aanvaardt Dc de Bosrand geen verantwoordelijkheid daarvoor, en in geen geval is Dc de Bosrand of één van haar leden aansprakelijk voor de beschikbare informatie, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Dc de Bosrand geeft geen garantie met betrekking tot de veiligheid van deze website; U onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens de verzending.
Dc de Bosrand geeft geen garantie dat de website toegankelijk is, dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Dc de Bosrand vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

2. Dc de Bosrand behoudt zich het recht te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van de website te wijzigen of te actualiseren, of de wijze van presentatie daarvan aan te passen.

3. Deze website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites, die zich buiten de controle van Dc de Bosrand begeven. Dc de Bosrand is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Dc de Bosrand heeft deze links enkel voor het gemak van de gebruiker op de website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Dc de Bosrand de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan Dc de Bosrand of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend.

Privacy Statement

Dc de Bosrand hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. De meeste pagina’s kunnen bezocht worden zonder informatie over uzelf te geven. Echter, in sommige gevallen hebben wij wat extra informatie nodig, bijvoorbeeld wanneer U een informatie aanvraag-formulier invult of zich wilt aanmelden als potentieel lid van Dc de Bosrand.

Wanneer U zich aanmeldt, of andere persoonlijke informatie doorgeeft via de website, zal Dc de Bosrand deze informatie niet zonder Uw toestemming delen met derde partijen. Uw informatie zal alleen gebruikt worden voor de bovengenoemde doelen. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle paginas van deze Dc de Bosrand website.

 

Datum & Tijd

Sunday 24 maart 2019


Copyright Dc de Bosrand © 2012. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!